Otakam I School

L’Escola Otakam I està situada al poble d’Otakam, a 1 km.aproximadament de la població de Battambang. És una escola pública, els pares només han de pagar els llibres i llibretes dels nens i l’uniforme escolar. La directora no parla anglès i ens costa molt trobar algun professor/a que ens entengui en anglès, finalment li demanem al nostre conductor de tuk-tuk que ens faci de traductor ja que es veu difícil poder-nos comunicar.
-Número aproximat d’alumnes : 150 alumnes.
-Número de classes : 15 classes.
-Número d’alumnes per classe aproximadament : 18 alumnes ( hi ha un professor per cada classe).
-Assignatures impartides a Primer Curs (6 anys) : Matemàtiques, Llengua de Cambodja,Ciències, Història, Gimnàstica.
-Horari Escolar : De 7:00 a 11:00h i de 13:00 a 17:00h. Els alumnes assisteixen a classe o pel matí o per la tarda. No hi van matí i tarda sinó només 4 hores en torn de matí o de tarda. Els nens acostumen a portar diners a la butxaca per comprar-se algun snack o beguda durant la jornada escolar.
-Vacances escolars : D’agost a finals setembre-octubre (fan vacances en l’època de tallar l’arròs ja que els nens i nenes ajuden a la seva família).
Cada dilluns all matí canten la cançó nacional de Cambodja. No hi ha una assignatura que sigui religió sinó que està integrat dins de l’assignatura d’ Història. Els nens i nenes porten uniforme escolar i una targeta identificativa amb el seu nom penjada al jersei.