Escola “Uyuni A”.

L’escola “Uyuni A” és una de les 5 Escoles Públiques que hi ha a la població d’Uyuni. Aquest dia que la visitem no hi ha classe ja que la Directora ens explica que estan fent unes jornades festives d’espectacles i tradicions bolivians. El mateix vespre anem a veure un espectacle d’aquesta escola al teatre del poble. A l’Escola hi ha 14 professors i un total d’uns 450 alumnes. És pública i els pares no han de pagar cap quota ni els llibres, però sí el material i l’uniforme escolar que porten els nens. A la classe que correpondria al Bernat les assignatures que imparteixen són Llengua (Castellana i també Quechua), Ciències Naturals, Ciències Socials, Matemàtiques i una mica d’anglès. També música i gimnàstica. Hi ha unes assignatures de la branca artística que poden escollir cada nen. No s’ensenya religió. El nivell d’anglès que s’ensenya a l’escola és molt baix, igual que el nivell del país en general. Segons ens comenten vàries persones de diferents llocs i contextos diferents, el nivell escolar del país, tot i que s’ha avançat i hi ha menys taxa d’analfabetisme, continua sent bastant baix en general. Nosaltres ho veiem comparant el nivell d’aquesta escola amb la d’Equador per exemple on el nivell escolar,corresponent a la classe del Bernat que és el que analitzem normalment, era molt més elevat.

 

Els comentaris estan tancats.